För sakpolitik sedan 1994

I media

Investera behövligt i skola nu så kastas inga ”pengar i sjön” – Kb 20151202

Göra färdigt – eller tvingas flytta ut igen för nya ombyggnader? Är att vara förutseende och skapa en för elever och skolpersonal gynnsam och god arbetsmiljö i närtid liktydigt med att ”kasta pengar i sjön”? Åhuspartiet och Moderaterna arbetar för att för miljön nödvändiga investeringar ska göras i Sånnaskolan i Åhus under 2016 när skolverksamheten bedrivs i paviljonger och skolan byggs om. Härigenom undviks sannolikt en ny flytt till paviljonger om några år för att åtgärda det som kan göras redan nu.
PDF