För sakpolitik sedan 1994

I media

C4 Teknik behöver ny ledningsstruktur – Kb 20150924

Kristianstads kommuns nämnder har i de flesta och nästan uteslutande fall att utföra i lag specificerade ansvarsuppgifter. Förvaltningsledningarna har i sådana fall att matcha arbetsuppgifternas krav med nödvändig organisation och att genom effektivt ledarskap få denna att leverera önskade resultat. Åhuspartiet föreslår att frågan om partiell bolagisering av C4 Teknik snarast utreds och att tillsättning av ny ordinarie förvaltningschef får anstå i avvaktan på det ställningstagande utredningen föranleder.
PDF