För sakpolitik sedan 1994

I media

Kristianstadsbladet 25 juni 2015 Bygg om Sånnaskolan så hela miljön blir frisk

Göra ett rejält arbete nu – eller endast det akuta för att om några få år behöva riva och bygga om igen? Sånnaskolan i Åhus står inför en omfattande renovering. Genom att för 45 år sedan bygga ytterväggarna utan luftspalt har fukt kommit in i väggkon-struktionen och mögel bildats. För att framöver undvika obehag och ohälsa för lärare och elever ska nu skolan saneras.
PDF