För sakpolitik sedan 1994

I media

Behåll entreprenadupphandlare inom C4 Tekniks organisation – Kb 20151214

På tisdag 15 december ska kommunfullmäktige i Kristianstad besluta i ett ärende om ”Åtgärdsplan inköpsprocessen” där tre upphandlartjänster från C4 Teknik föreslås överföras till kommunledningskontoret, KLK. Detta ärende berör, påverkar och kan styra och störa verksamheten påtagligt inom C4 Teknik framöver. C4 Teknik är den förvaltning som Tekniska nämnden har som sitt ansvarsområde. Detta till trots har inte nämnden fått möjlighet att yttra sig i en påverkande fråga som den rätteligen borde fått göra. Från Åhuspartiets sida uppmanar vi fullmäktiges ledamöter att besluta att C4 Tekniks självständiga upphandlingsorganisation ska finnas kvar.
PDF