För sakpolitik sedan 1994

I media

Självklart. Människor vill vara delaktiga i samhället. Debatt KB 21 augusti 2021

Skulle personal från räddningstjänst, ambulans och polis attackerats då de utfört sina humana insatser om polis ständigt funnits på plats? Om polis och boende på Gamlegården i Kristianstad fått lära känna varandra och byggt tillit? Vi människor – med få undantag – vill känna oss delaktiga. Om inte så vill vi absolut inte bli borträknade. Det barn, den tonåring, den vuxne som inte blir sedd, uppmärksammad, lyssnad till, hamnar i – eller förskjuts till – utanförskap som innebär en för tidig död, fysiskt eller själsligt. Läs hela debattartikeln i pdf-filen här!
PDF