För sakpolitik sedan 1994

I media

Segregationen lär öka med badhus på Näsby — Kb 26 januari 2018

Efter att ha läst Pierre Månssons debattartikel i Ksd-bladet 19 jan, där han inte med ett ord nämnde den fråga som troligen diskuteras mest bland kommunens invånare - badhusets placering på Näsby - vill jag göra följande inlägg: Kostnadsnivån är absurt hög och slutar antagligen närmare 600 än 500 Mkr, vilket troligen kommer att kräva ett årligt driftbidrag från kommunen på 10-15 Mkr utöver tänkta kostnader. Jämför med flygplatsen och deras årliga behov av drift-stöd från kommunen. Intäkterna är våldsamt uppblåsta (+65 procent) och andas önskedrömmar. En del av luften består av fler besök från skolklasser (+45 000) men här glömmer man att nämna att denna ökade intäkt blir en lika stor merkostnad för BUN på 1,8 Mkr, dvs. en kommunal nettoutgift. Läs hela debattartikeln i pdf-filen!
PDF