För sakpolitik sedan 1994

I media

Risk för ”Kristianatlantis” – Debatt kb 20210728

Om vallarna brister riskerar delar av kommunens alltmer växande centralort Kristianstad att hamna under vatten. Med ett "Kristianatlantis" ligger Centrala Reningsverket illa till – och entréplanet på bland annat Centralsjukhuset. Parallellt med ny- och ombyggnaden av CRV bör förarbete inledas med planering för ett eller flera nya reningsverk på säker mark som ersättning till CRV. Läs debattartikeln i pdf:en här.
PDF