För sakpolitik sedan 1994

I media

Nämnden tog ny taxa med ansvar – debatt KB 20190607

Framåtriktat, klokt, absolut nödvändigt! Nya tekniska nämnden i Kristianstads kommun tog ansvar och beslöt att höja VA-taxan för brukningsavgifter med åtta procent. I Åhuspartiets debattartikel i KB före beslutet angavs priset för en liter rent vatten till 6 öre per liter. Detta var en medveten "felaktighet". Läs om det rätta priset här!
PDF