För sakpolitik sedan 1994

I media

Hanöbuktens naturliga värden alltid högre än vindkraftsjobb – debatt KB 28 augusti 2018

Som jag ser det finns det inget alternativ. Ingen vindkraftspark, Taggen eller annan, ska byggas i Hanöbukten. Hanöbuktens värde är mycket större än de energivinster och pengavinster av olika slag en vindkraftspark kan förväntas bidra med. Dessutom är en lokalisering av en ”Taggen” inte nödvändig just här. Åhuspartisten Åke Hultqvist ger här sin syn på en vindkraftpark i Hanöbukten. Läs pdf:en!
PDF