För sakpolitik sedan 1994

I media

Fler lokala partier sätter medborgarnyttan i fokus – Debatt KB 27 september 2021

De lokala partierna blir för varje val allt fler. I 140 svenska kommuner finns efter valet 2018 ett eller flera lokala partier. I 17 skånska kommuner finns lokala partier. Partier bildas ofta som en effekt av att det politiska ledarskapet i en kommun brister på ett eller annat sätt, enligt driftiga medborgares uppfattning. I Kristianstads kommun har funnits lokala partier sedan 1994, men har inte något innevarande mandatperiod.
PDF