För sakpolitik sedan 1994

I media

Färre ledamöter i fullmäktige skapar ett demokratiskt gap – KB 20170916

De mindre partierna i kommunfullmäktige i Kristianstad vill värna demokratin och det beslut om 71 ledamöter i kf som togs när kommunblocket Kristianstad bildades. Genom förslag från de stora partierna föreslås dels en minskning av antalet ledamöter till 65, dels att kommunen ska bestå av två valkretsar. Det innebär i så fall att en småpartispärr på tre procent införs. För att ett parti ska få mandat krävs att partiet får tre procent av samtliga godkända röster. De mindre partierna - Åhuspartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – anser att en valkrets ska införas. Då hamnar småpartispärren på två procent. Läs Åhuspartiets debattartikel genom att öppna pdf-filen!
PDF