För sakpolitik sedan 1994

I media

Bör Åhus- och Yngsjöbor acceptera en ”nedläggning” av Åhuspartiet? – Kb 20180213

Än är det inte försent för Åhusbor, Yngsjöbor och andra i tal och gärning visa att det är viktigt att det finns ett självständigt agerande, ärligt och aktivt sakpolitiskt lokalt parti, med oegennyttiga företrädare, i Kristianstads kommun. Frågan är om ska vi ställa upp i valet till kommunfullmäktige i år? Är förut-sättningarna sådana att vi kan få så många röster att vi når över tre procent? Ett Åhuspartiet som tydlig företrädare för Åhus med omland kommer, oavsett vårt beslut, alltid att behövas. Läs vår insändare i pdfen!
PDF