För sakpolitik sedan 1994

I media

Ödestimman för projekt badhuset närmar sig – KB 9 mars 2018

För cirka fem år sedan tog kommunens sakkunniga i badhusfrågor fram ett koncept för en anläggning att ersätta Tivolibadet med. Basfunktionerna för tillgodoseende av det kommunala uppdraget (enligt skollagen), att lära skolbarnen simma och skaffa vattenvana, var tillgodosedda. För förvaltning/drift av ett nytt badhus har rena glädjekalkylerna presenterats. Hur entréavgifterna förslår beror givetvis på attraktiviteten och läget i staden. Placering långt från järnväg och bussterminal gör att alternativet Näsby självklart avhåller besökare. Särskilt under mörker. Bristande ordning och respekt för hygieniska krav i badhuset lockar inte heller. Personalen har redan på Tivolibadet visat prov på flathet i dessa avseenden. Innan beslut om badhusanläggningen fattas bör även kostnaderna för förvaltning och drift samt intäkter redovisas offentligt. Läs hela debattartikel i pdf-filen!
PDF