För sakpolitik sedan 1994

I media

Höjd VA-taxa ska ge rent vatten i hela kommunen, 20150731

Sommaren 2015 går för boende i Everöd, Östra Sönnarslöv och Huaröd med omland till historien som det otjänliga dricksvattnets. För att i möjligaste mån undvika liknande händelser i framtiden inom Kristianstads kommun gäller det att med skyndsamhet investera i nya vattenverk, ledningar och annat som säkrar en fortsatt hög hygienisk kvalitet på vårt mest oumbärliga livsmedel, vatten.
PDF

Kristianstadsbladet 25 juni 2015 Bygg om Sånnaskolan så hela miljön blir frisk

Göra ett rejält arbete nu – eller endast det akuta för att om några få år behöva riva och bygga om igen? Sånnaskolan i Åhus står inför en omfattande renovering. Genom att för 45 år sedan bygga ytterväggarna utan luftspalt har fukt kommit in i väggkon-struktionen och mögel bildats. För att framöver undvika obehag och ohälsa för lärare och elever ska nu skolan saneras.
PDF

Kristianstadsbladet 15 juni 2015, Bada i skuld eller kunskap?

Investering/ Badhusfrågan i Kristianstads kommun har varit het de senaste dagarna efter Kristianstadsbladets avslöjande. Det är verkligen dags att tänka till så att det hanteras korrekt framöver, skriver Åhuspartiet.
PDF