För sakpolitik sedan 1994

I media

Investera behövligt i skola nu så kastas inga ”pengar i sjön” – Kb 20151202

Göra färdigt – eller tvingas flytta ut igen för nya ombyggnader? Är att vara förutseende och skapa en för elever och skolpersonal gynnsam och god arbetsmiljö i närtid liktydigt med att ”kasta pengar i sjön”? Åhuspartiet och Moderaterna arbetar för att för miljön nödvändiga investeringar ska göras i Sånnaskolan i Åhus under 2016 när skolverksamheten bedrivs i paviljonger och skolan byggs om. Härigenom undviks sannolikt en ny flytt till paviljonger om några år för att åtgärda det som kan göras redan nu.
PDF

C4 Teknik behöver ny ledningsstruktur – Kb 20150924

Kristianstads kommuns nämnder har i de flesta och nästan uteslutande fall att utföra i lag specificerade ansvarsuppgifter. Förvaltningsledningarna har i sådana fall att matcha arbetsuppgifternas krav med nödvändig organisation och att genom effektivt ledarskap få denna att leverera önskade resultat. Åhuspartiet föreslår att frågan om partiell bolagisering av C4 Teknik snarast utreds och att tillsättning av ny ordinarie förvaltningschef får anstå i avvaktan på det ställningstagande utredningen föranleder.
PDF

Krav majoriteten tar aktivt beslut om omsorgsboenden – Kb 20150922

Öppet brev till den styrande majoriteten (S+FP+C) i Kristianstads kommun. Behovet av vård- och omsorgsplatser börjar bli akut. 18 september var antalet köande till vård- och omsorgsboenden i Kristianstad uppe i 100 personer medan antalet lediga boende endast ett fåtal. Nu behövs ett gemensamt mål från politiken för att stimulera och utmana alla aktörer inom vård- och omsorg oavsett utförare. verkligheten måste gå före vissa partiers ideologi.
PDF