För sakpolitik sedan 1994

I media

Staden växer på kommunens bekostnad – KB 20 september 2016

Ska mer än hela ökningen av Kristianstads kommun befolkning från 2015 till 2030 bosätta sig inne i Staden Kristianstad? I förslaget till Riktlinjer för bostadsförsörjning prognosticeras kommunen öka med 9 940 invånare till 92 485 år 2030. Stadens ökning beräknas bli större, 10 125 invånare. Åhus tätort beräknas med 165 invånare – till 11 430 personer. Tokigt och orealistiskt få! Vi i Åhuspartiet räknar med att basorten ska få 1000 invånare under perioden. Av övriga fem basorter ökar Tollarp, Fjälkinge och Önnestad, medan Arkelstorp och Degeberga beräknas minska. Öppna pdf-filen och läs hela debattartikeln!
PDF

Vi motsätter oss taktisk subvention – Kb 20160831

Vad är politiskt passligt när nya taxor för VA, Vatten och Avlopp, nu ska tas i Kristianstads kommun för 2017? Ska de som bygger nytt få sina anläggningsavgifter subventionerade genom att andra ska betala mer för det vatten som de förbrukar? Ska ett taktiskt beslut riskera att skattebetalarna i Kristianstads kommun till följd av för lågt satta avgifter åter får med skattemedel betala det som enligt lag ska avgiftsfinansieras? Åhuspartiet anser att taxorna i var tid ska spegla de verkliga produktionskostnaderna.
PDF

Behåll entreprenadupphandlare inom C4 Tekniks organisation – Kb 20151214

På tisdag 15 december ska kommunfullmäktige i Kristianstad besluta i ett ärende om ”Åtgärdsplan inköpsprocessen” där tre upphandlartjänster från C4 Teknik föreslås överföras till kommunledningskontoret, KLK. Detta ärende berör, påverkar och kan styra och störa verksamheten påtagligt inom C4 Teknik framöver. C4 Teknik är den förvaltning som Tekniska nämnden har som sitt ansvarsområde. Detta till trots har inte nämnden fått möjlighet att yttra sig i en påverkande fråga som den rätteligen borde fått göra. Från Åhuspartiets sida uppmanar vi fullmäktiges ledamöter att besluta att C4 Tekniks självständiga upphandlingsorganisation ska finnas kvar.
PDF