För sakpolitik sedan 1994

I media

C4 Teknik behöver ny ledningsstruktur – Kb 20150924

Kristianstads kommuns nämnder har i de flesta och nästan uteslutande fall att utföra i lag specificerade ansvarsuppgifter. Förvaltningsledningarna har i sådana fall att matcha arbetsuppgifternas krav med nödvändig organisation och att genom effektivt ledarskap få denna att leverera önskade resultat. Åhuspartiet föreslår att frågan om partiell bolagisering av C4 Teknik snarast utreds och att tillsättning av ny ordinarie förvaltningschef får anstå i avvaktan på det ställningstagande utredningen föranleder.
PDF

Krav majoriteten tar aktivt beslut om omsorgsboenden – Kb 20150922

Öppet brev till den styrande majoriteten (S+FP+C) i Kristianstads kommun. Behovet av vård- och omsorgsplatser börjar bli akut. 18 september var antalet köande till vård- och omsorgsboenden i Kristianstad uppe i 100 personer medan antalet lediga boende endast ett fåtal. Nu behövs ett gemensamt mål från politiken för att stimulera och utmana alla aktörer inom vård- och omsorg oavsett utförare. verkligheten måste gå före vissa partiers ideologi.
PDF

Stöd konkurrensnyttiga lågpriskedjor i Åhus

I den fjärde största tätorten i före detta Kristianstads län, ÅHUS, råder en till synes speciell situation gällande dagligvaruhandeln. Ortens enda matvarubutiker, ICA Kvantum och Coop Konsum, har nämligen ingen konkurrens från de stora kedjorna, som Lidl, Netto och Willys. Dessa tre har dock alla under senare år utan framgång sökt etableringsmöjligheter i Åhus. Konsumenterna är undrande.
PDF