För sakpolitik sedan 1994

I media

Ödestimman för projekt badhuset närmar sig – KB 9 mars 2018

För cirka fem år sedan tog kommunens sakkunniga i badhusfrågor fram ett koncept för en anläggning att ersätta Tivolibadet med. Basfunktionerna för tillgodoseende av det kommunala uppdraget (enligt skollagen), att lära skolbarnen simma och skaffa vattenvana, var tillgodosedda. För förvaltning/drift av ett nytt badhus har rena glädjekalkylerna presenterats. Hur entréavgifterna förslår beror givetvis på attraktiviteten och läget i staden. Placering långt från järnväg och bussterminal gör att alternativet Näsby självklart avhåller besökare. Särskilt under mörker. Bristande ordning och respekt för hygieniska krav i badhuset lockar inte heller. Personalen har redan på Tivolibadet visat prov på flathet i dessa avseenden. Innan beslut om badhusanläggningen fattas bör även kostnaderna för förvaltning och drift samt intäkter redovisas offentligt. Läs hela debattartikel i pdf-filen!
PDF

Bör Åhus- och Yngsjöbor acceptera en ”nedläggning” av Åhuspartiet? – Kb 20180213

Än är det inte försent för Åhusbor, Yngsjöbor och andra i tal och gärning visa att det är viktigt att det finns ett självständigt agerande, ärligt och aktivt sakpolitiskt lokalt parti, med oegennyttiga företrädare, i Kristianstads kommun. Frågan är om ska vi ställa upp i valet till kommunfullmäktige i år? Är förut-sättningarna sådana att vi kan få så många röster att vi når över tre procent? Ett Åhuspartiet som tydlig företrädare för Åhus med omland kommer, oavsett vårt beslut, alltid att behövas. Läs vår insändare i pdfen!
PDF

Segregationen lär öka med badhus på Näsby — Kb 26 januari 2018

Efter att ha läst Pierre Månssons debattartikel i Ksd-bladet 19 jan, där han inte med ett ord nämnde den fråga som troligen diskuteras mest bland kommunens invånare - badhusets placering på Näsby - vill jag göra följande inlägg: Kostnadsnivån är absurt hög och slutar antagligen närmare 600 än 500 Mkr, vilket troligen kommer att kräva ett årligt driftbidrag från kommunen på 10-15 Mkr utöver tänkta kostnader. Jämför med flygplatsen och deras årliga behov av drift-stöd från kommunen. Intäkterna är våldsamt uppblåsta (+65 procent) och andas önskedrömmar. En del av luften består av fler besök från skolklasser (+45 000) men här glömmer man att nämna att denna ökade intäkt blir en lika stor merkostnad för BUN på 1,8 Mkr, dvs. en kommunal nettoutgift. Läs hela debattartikeln i pdf-filen!
PDF