För sakpolitik sedan 1994

I media

Färre ledamöter i fullmäktige skapar ett demokratiskt gap – KB 20170916

De mindre partierna i kommunfullmäktige i Kristianstad vill värna demokratin och det beslut om 71 ledamöter i kf som togs när kommunblocket Kristianstad bildades. Genom förslag från de stora partierna föreslås dels en minskning av antalet ledamöter till 65, dels att kommunen ska bestå av två valkretsar. Det innebär i så fall att en småpartispärr på tre procent införs. För att ett parti ska få mandat krävs att partiet får tre procent av samtliga godkända röster. De mindre partierna - Åhuspartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – anser att en valkrets ska införas. Då hamnar småpartispärren på två procent. Läs Åhuspartiets debattartikel genom att öppna pdf-filen!
PDF

Jan Olsson (ÅÅ) har avlidit – KB 20170307

Åhuspartiets frontperson Jan Olsson har hastigt gått bort på sitt arbete. Partiet står därmed utan ordförande. TEXT MATTI STENROSEN A A En av partiets företrädare, Åke Hultqvist, säger att han chockades av beskedet, som han tog emot på en tjänsteresa utomlands. – Jannes bortgång är, förutom för hans familj och nära, en stor, oväntad och ovälkommen förlust för Åhuspartiet. Med sitt driv och sitt kunnande bidrog han påtagligt med djupa insikter inom det egna yrkes- och intresseområdet, säger Hultqvist. Hans bortgång är också en stor förlust för politiken i Kristianstads kommun. Partiet ska ha ett extra årsmöte den 14 mars för att välja en ny ordförande. Jan Olsson var sedan valet 2014 också partiets ledamot i kommunfullmäktige. Där kommer ersättarna Kjell-Erik Ståhl och Åke Hultqvist att träda in. Jan Olsson drev det egna företaget Landskapet JO, som ordnar safariturer i Kristianstads vattenrike. Han blev 58 år.

Staden växer på kommunens bekostnad – KB 20 september 2016

Ska mer än hela ökningen av Kristianstads kommun befolkning från 2015 till 2030 bosätta sig inne i Staden Kristianstad? I förslaget till Riktlinjer för bostadsförsörjning prognosticeras kommunen öka med 9 940 invånare till 92 485 år 2030. Stadens ökning beräknas bli större, 10 125 invånare. Åhus tätort beräknas med 165 invånare – till 11 430 personer. Tokigt och orealistiskt få! Vi i Åhuspartiet räknar med att basorten ska få 1000 invånare under perioden. Av övriga fem basorter ökar Tollarp, Fjälkinge och Önnestad, medan Arkelstorp och Degeberga beräknas minska. Öppna pdf-filen och läs hela debattartikeln!
PDF