För sakpolitik sedan 1994

I media

Har nya tekniska nämnden mod att höja VA-taxorna? Debatt KB 20190515

Bristande mod inom Tekniska nämnden att höja VA-taxorna tillräckligt förra mandatperioden ledde till att kommuninvånarna med skatt fått betala ett underskott som VA-abonnenterna skulle betalt. Om nämnden röstat som Åhuspartiets Åke Hultqvist hade underskottet aldrig uppstått.Frågan är om den nya tekniska nämnden, utan någon Åhuspartist, har modet att inse att taxor måste höjas? Läs debattartikeln här!
PDF

Hanöbuktens naturliga värden alltid högre än vindkraftsjobb – debatt KB 28 augusti 2018

Som jag ser det finns det inget alternativ. Ingen vindkraftspark, Taggen eller annan, ska byggas i Hanöbukten. Hanöbuktens värde är mycket större än de energivinster och pengavinster av olika slag en vindkraftspark kan förväntas bidra med. Dessutom är en lokalisering av en ”Taggen” inte nödvändig just här. Åhuspartisten Åke Hultqvist ger här sin syn på en vindkraftpark i Hanöbukten. Läs pdf:en!
PDF

Att inte tillstyrka vad betyder det? - Åå-debatt i KB

Av Kristianstadsbladet får vi 8/8 erfara att kommunledningen så här i elfte timmen (även inför valet) meddelar att man ändrat uppfattning om vindkraftsprojektet Taggen i Hanöbukten. Kommunalrådet Pierre Månsson (L) är ”övertygad om att en övertygande majoritet i kommunen” är för att inte tillstyrka taggenprojektets senaste version, det vill säga med högsta höjden 220 meter. Kommunalrådet Anders Tell (S) synes inte ha inhämtat mandat för eget ställningstagande, men röjer i sitt uttalande en försiktig tvekan till projektet. Att inte tillstyrka är nämligen i byråkratiska sammanhang det samma som att lägga sig platt. Läs mer i pdf-filen här!
PDF