För sakpolitik sedan 1994

I media

Inte måste väl Kristianstads politiker vara sämst? – Debatt KB 30 september 2021

Ledande politiker i Kristianstad är jämfört med politiker i andra folkrika kommuner sämst i landet att tillåta att folkviljan får verkligt genomslag. När 26 av de 45 störst kommunerna valt att införa den lagligt lägsta beslutade småpartispärren på två procent har de stora partierna i Kristianstads kommun valt tre procent, för att avsiktligt försvåra för partier att komma. I Kristianstads kommun har dessutom antalet mandat i fullmäktige minskats. Det försämrar ytterligare möjligheten för medborgarna att kunna politiskt påverka.
PDF

Fler lokala partier sätter medborgarnyttan i fokus – Debatt KB 27 september 2021

De lokala partierna blir för varje val allt fler. I 140 svenska kommuner finns efter valet 2018 ett eller flera lokala partier. I 17 skånska kommuner finns lokala partier. Partier bildas ofta som en effekt av att det politiska ledarskapet i en kommun brister på ett eller annat sätt, enligt driftiga medborgares uppfattning. I Kristianstads kommun har funnits lokala partier sedan 1994, men har inte något innevarande mandatperiod.
PDF

Självklart. Människor vill vara delaktiga i samhället. Debatt KB 21 augusti 2021

Skulle personal från räddningstjänst, ambulans och polis attackerats då de utfört sina humana insatser om polis ständigt funnits på plats? Om polis och boende på Gamlegården i Kristianstad fått lära känna varandra och byggt tillit? Vi människor – med få undantag – vill känna oss delaktiga. Om inte så vill vi absolut inte bli borträknade. Det barn, den tonåring, den vuxne som inte blir sedd, uppmärksammad, lyssnad till, hamnar i – eller förskjuts till – utanförskap som innebär en för tidig död, fysiskt eller själsligt. Läs hela debattartikeln i pdf-filen här!
PDF