För sakpolitik sedan 1994

I media

Hanöbuktens naturliga värden alltid högre än vindkraftsjobb – debatt KB 28 augusti 2018

Som jag ser det finns det inget alternativ. Ingen vindkraftspark, Taggen eller annan, ska byggas i Hanöbukten. Hanöbuktens värde är mycket större än de energivinster och pengavinster av olika slag en vindkraftspark kan förväntas bidra med. Dessutom är en lokalisering av en ”Taggen” inte nödvändig just här. Åhuspartisten Åke Hultqvist ger här sin syn på en vindkraftpark i Hanöbukten. Läs pdf:en!
PDF

Att inte tillstyrka vad betyder det? - Åå-debatt i KB

Av Kristianstadsbladet får vi 8/8 erfara att kommunledningen så här i elfte timmen (även inför valet) meddelar att man ändrat uppfattning om vindkraftsprojektet Taggen i Hanöbukten. Kommunalrådet Pierre Månsson (L) är ”övertygad om att en övertygande majoritet i kommunen” är för att inte tillstyrka taggenprojektets senaste version, det vill säga med högsta höjden 220 meter. Kommunalrådet Anders Tell (S) synes inte ha inhämtat mandat för eget ställningstagande, men röjer i sitt uttalande en försiktig tvekan till projektet. Att inte tillstyrka är nämligen i byråkratiska sammanhang det samma som att lägga sig platt. Läs mer i pdf-filen här!
PDF

Ödestimman för projekt badhuset närmar sig – KB 9 mars 2018

För cirka fem år sedan tog kommunens sakkunniga i badhusfrågor fram ett koncept för en anläggning att ersätta Tivolibadet med. Basfunktionerna för tillgodoseende av det kommunala uppdraget (enligt skollagen), att lära skolbarnen simma och skaffa vattenvana, var tillgodosedda. För förvaltning/drift av ett nytt badhus har rena glädjekalkylerna presenterats. Hur entréavgifterna förslår beror givetvis på attraktiviteten och läget i staden. Placering långt från järnväg och bussterminal gör att alternativet Näsby självklart avhåller besökare. Särskilt under mörker. Bristande ordning och respekt för hygieniska krav i badhuset lockar inte heller. Personalen har redan på Tivolibadet visat prov på flathet i dessa avseenden. Innan beslut om badhusanläggningen fattas bör även kostnaderna för förvaltning och drift samt intäkter redovisas offentligt. Läs hela debattartikel i pdf-filen!
PDF