För sakpolitik sedan 1994

Senaste nytt

Hans Svenssons älskade Åhus

Hans berättar här om sitt älskade Åhus och varför han engagerade sig …

Förslag mot erosionen av kommunens stränder

Vissa avsnitt av våra havsstränder är särskilt utsatta vid högvatten …
PDF

Lokala Partiers Nätverks Vårkongress i Åhus mycket lyckad

• Ny ordförande för växande nätverk

• Åhuspartist omvald i styrelsen

Kenneth Gunnar, KnivstaNu, valdes med acklamation till ny ordförande för Lokala Partiers Nätverk vid årsmötet under LPNs Vårkongress i Åhus 18-19 mars.

Ordföranden i kommunfullmäktige i Knivsta tar nu över ledarskapet för det tre år unga, starkt växande nätverket efter Katharina Wallenborg, tidigare Drevvikenpartiet, som varit ordförande sedan starten 2014.

Åhuspartiets Åke Hultqvist omvaldes i styrelsen

I Vårkongressen där Åhuspartiet, Sveriges minsta lokala parti, var värd och arrangör deltog 40 representanter från 17 partier. Från en kraftig tyngdpunkt i Storstockholmsområdet har den geografiska spridning genom åtta nya medlemspartier hittills i år blivit större över riket.

Åhuspartiet som varit den sydligaste medlemmen har nu i Skåne fått sällskap med fyra andra lokala partier och med ett i Blekinge. Övriga tre årsnya partier har hemvist i kommuner i västra Götaland.

En expansion i medlemmar väntas inte minst i Norrland nästa år, där lokala partier finns i många kommuner. Strax innan Timråpartiets två deltagare lämnade Åhus inbjöd de nämligen till Timrå och 2018-års Vårkongress.

I ett digert helgprogram var erfarenhetsutbyte huvudtema. På lördagen skildrade Bo Wendt, ordförande i kommunstyrelsen i Båstads kommun, hur Bjärepartiets andel av rösterna fördubblades från valet 2010 till ett omval 2015. Valet 2014 fick efter miss i rösträkningen i Båstads kommun göras om. Bo Wendt redogjorde för de insatser som ledde till Bjärepartiets framgång.

En del i detta var att enbart val gjordes till kommunfullmäktige. Det innebar att fokus helt låg på kommunala frågor. Precis som det skulle göra om skilda valdagar för riksdagsval och kommunalval infördes. En fråga som Lokala Partiers Nätverk driver och som allt fler politiker ser bland annat demokratiska och kunskapsmässiga vinster med.

–Vad är det som händer i Sverige just nu? Är det lokala perspektivet nödvändigt?, frågade och svarade Christer Isaksson, journalist, författare och Valkompassenkonstruktör, i ett föredrag. Han redogjorde för vilka frågor som dominerat politiken förr och där ämnesområden som var ointressanta då är heta nu.

Han skisserade hur riksdagsvalet 2018 kommer att sluta, med vissa möjliga och andra helt osannolika utfall. Riksdagspartiers ”vilsenhet” bidrar till ett ökat behov av att ickepolitiker engagerar sig i politiken, bland annat genom att vitalisera befintliga lokala partier och genom att skapa nya.

LPN gästades vid kongressmiddagen på anrika Åhus Gästgifvaregård av Anna-Kerstin Larsson, (L), kommunfullmäktiges ordförande i Kristianstad.

I valet 2014 kom 138 lokala partier in i kommunfullmäktigeförsamlingar. 2015 var fem av dessa engagerade i Lokala Partiers Nätverk. I fjor var medlemsantalet 17. Hittills i år drygt 20.

I styrelsen för LPN fick utöver ordföranden Kenneth Gunnar, KnivstaNu, Kjell Sjöberg, Tullingepartiet och Åke Hultqvist, Åhuspartiet, förnyat förtroende. Jonas Jalkteg, Westerwikspartiet, och Robert Thunfors, Timråpartiet, valdes in som nya ledamöter och Lisbeth Krogh, Huddingepartiet, och Inge Henriksson, Bjärepartiet, adjungerades till styrelsen. Kvarstående i styrelsen till 2018 är Benny Engberg, Bollnäspartiet, och Per Ranch, Sorundanet Nynäshamns kommunparti.

Till revisor och suppleant omvaldes Birgitta Halling, Roslagspartiet, respektive Ingalill Söderberg, Drevvikenpartiet. Valberedningen utgörs av Carl Widercrantz, Tullingepartiet, Lennart Lundberg, Knivsta.Nu och Lotta Borg, Timråpartiet.

Detta måste du läsa!

Tekniska nämnden 26 januari 2017 – Lekplats i Yngsjö kommer flera år före plan? GC-väg "på gång" i Åhus
Kommunfullmäktige 17 januari 2017 – Återremissförslag av Åhuspartist i Rigeleje-ärende var korrekt enligt Miljödomstolen som upphävde kf-beslut
Kommunfullmäktige 13 december 2016 – Skäll för sent inlämnat partistöd, Åå:s Hälsomotion "nobbad", Ordförande bröt interpellationsfrågor om fällda träd
Tekniska nämnden 8 december 2016 – Åå-motion om Köpmannagatan i fördjupad översiktsplan, Trafiksäkerhetsförslag vid Sånnaskolan beaktas
Kommunfullmäktige 15 november 2016 – 239 månader gick, sen kunde Åå-förslag om lagföljsamhet accepteras. Signaler om Vardagsekonomi går fram…
Tekniska nämnden 10 november 2016 – Frivilligskötsel av parker utreds. Ingen belysning GC-väg Åhus-Yngsjö
Kommunfullmäktige 18 oktober 2016 – Budget 2017, Komfortbusslinje i Åhus och subventionerad VA-taxa
Tekniska nämnden 6 oktober 2016 – Motvillig majoritet instämde i Oppositionens hållning genom tilläggsyrkande
Kommunfullmäktige 20 september 2016 – Biogas, bostadsförsörjning - och klimatpolitik
Tekniska nämnden 8 september 2016 – Kf förslås i taxa beakta lag 20 år efter Åhuspartiet påtalade lagbrott
Tekniska nämnden 25 augusti 2016 – Åhuspartiet oenig om VA-taxa med i övrigt enig nämnd
Barbro Barnestam är en av fyra kontaktpolitiker i Södra skolområdet
Tekniska nämnden 12 maj 2016 – Åå-motioner delar i förslag till investeringsbudget som visar gigantiska behov inom skolor och VA
Kommunfullmäktige 14 april 2016 – Åhuspartiet lyfte vikten av att ta oberäkneligt översvämningshot på allvar
Tekniska nämnden 7 april 2016 – Reglemente anpassas efter lag. Utredning av VA-bolag går vidare. Åå-förslag beaktas.
Kommunfullmäktige 15 mars 2016 – Klimathot måste tas på största allvar
Kommunfullmäktige 16 februari 2016 – Översvämning – och lokala miljömål
Tekniska nämnden 14 januari 2016 – formulering i Åå-motion om C4 Teknik ogillades och protokollsanteckning förvägrades.
Tekniska nämnden 3 december 2015 – Omfördela medel i investeringsbudgeten för Sånnaskolan och om C4 Tekniks upphandlare
Kommunfullmäktige 17 november 2015 – Lingenässkolan och Åhuspartists önskan om ettordssvar
Tekniska nämnden 5 november 2015 – Åå-motioner om trafikföreskrifter och strandpromenad besvarades positivt. VA-bolagisering ska utredas.