För sakpolitik sedan 1994

Senaste nytt

Åhuspartiet ser nu framåt, mot ljusa tider

1 juli 2021 Nu vänder det! Nu är det ljusare tider. I runt 1…

Åhuspartiet är i sorg och saknad – Elmer, Barbro och Anders har gått bort

• Elmer Berggren ­ 28 december 2020 • Barbro Barnestam ­ 13 januar…

Åhuspartiet sörjer och saknar

Ordföranden Helen Löndahl har

hastigt och oförklarligt gått bort

Helen Löndahl, Åhuspartiets ordförande, gick bort onsdagen den 10 november 2021. Helen insjuknade hastigt och hennes liv gick inte att rädda. Hon blev 64 år.

Det är chockartat och overkligt att Helen inte längre finns ibland oss. Det är oerhört svårt att ta in.

Åtta dagar efter att hon välkomnade till Åhuspartiets novembermöte på Åhusgården är hon själsligen och oåterkalleligt borta. Det är ofattbart. Hennes ande, och anda, kommer dock att leva kvar genom våra tankar och de minnen och de avtryck hon gett genom sitt sätt att vara.

Helen var en vänlig, positiv och hjälpsam person och en stor djurvän. Hon såg andra och var snar till att ge en hjälpande hand, oftast båda två. Hon var en välvillig, förstående människa med gott medmänskligt och kännande hjärta.

Helen var öppen för att finna nya lösningar, när det fanns bärande argument för det. Hon såg till sak, till det sakliga, inte till vem som framförde ett förslag eller tanke. Innehållet och nyttan var vägledande. Hon var alltså en genuin sakpolitisk Åhuspartist.

Helen kom tidigt med i Åhuspartiet. Hon blev medlem 1995, ett år efter partiets bildande och första kommunfullmäktigeval. Hon stod på valsedeln i kommunvalet första gången 1998. Hon valdes in som ersättare i styrelsen 1999 och blev Åhuspartiets representant och ordinarie ledamot i Kultur- och fritidsnämnden efter valet 2002.

Vid årsmötet 2019 valdes Helen som den första kvinnan i Åhuspartiets historia till dess ordförande.

Nu är den tiden förbi. Jag och övriga partimedlemmar är tacksamma för att du Helen var den du var och att vi fått förmånen att få arbeta tillsammans med dig. Du är djupt och innerligt saknad av oss alla.

Våra varma tankar går till din familj, Thomas, dina barn och barnbarn. Tack för att ni delade med er av Helen!

Åhus 2021 11 12

Åke Hultqvist, en av Åhuspartiets grundare

… … …

Detta måste du läsa!

Ska inte vårdbehövande få likvärdig service? – insändare KB 20200217
Tekniska nämnden 8 november 2018 – Planera redan nu för nytt reningsverk på säker mark
Tekniska nämnden 4 oktober 2018 – Åå-förslag om behövlig ytterligare höjd VA-taxa fick nej
Skarp kritik mot brister och slutsater i IT-rapport
Kommunfullmäktige 18 mars 2018 – Inga svar på Åå-frågor om åtgärder i kustplan
Kommunfullmäktige 16 januari 2018 - Åå-inlägg mött av tystnad, sen uppskattning, Klimatstrategi tyngsta ärendet
Kommunfullmäktige 12 december 2017 - Åå-stöd för motion som obegripligt avslogs
Budgetfullmäktige i Kristianstad 21 november 2017 – Stranderosion, strategiska fordonsfrågor och "lag och ordning" med mera
Tekniska nämnden 23 november 2017 – Positivt svar på Åå-motion om Kompassrosor i basorter
Kommunfullmäktige 17 oktober 2017 – Usel motionshantering ska bli bättre, Tertialrapport där styrande majoritet slog sig för bröst och oppositionen såg orostecken
Kommunfullmäktige 20 september 2017 – Spiken i kistan för Åå?, Stora försvårar
Tekniska nämnden 24 augusti 2017 – Belysning i Barum
Kommunfullmäktige 16 maj 2017 – Täppetstranden, Åås Erosionsmotion i utredning, varning för underjorden-P
Tekniska nämnden 1 juni 2017 – VA-taxa höjs. Möjlighet till större vattenuttag identifierat. Påverkar Köpinge och orter nära, och på sikt även Kristianstad och Åhus
Tekniska nämnden 27 april 2017 – Träd och parkering samsas i Vallgatans allé, Grönstrategi inspirationskälla
Tekniska nämnden 23 mars 2017 – Satsning på lekplatser i Åhus i år, Stort underhållsbehov på kommunala fastigheter
Tekniska nämnden 23 februari 2017 – Yngsjö Vattenverk, Fjälkinge Stationshus
Kommunfullmäktige 18 april 2017 – Åå-synpunkter på prissättning och medfinansiering
Tekniska nämnden 26 januari 2017 – Lekplats i Yngsjö kommer flera år före plan? GC-väg "på gång" i Åhus
Kommunfullmäktige 17 januari 2017 – Återremissförslag av Åhuspartist i Rigeleje-ärende var korrekt enligt Miljödomstolen som upphävde kf-beslut
Kommunfullmäktige 13 december 2016 – Skäll för sent inlämnat partistöd, Åå:s Hälsomotion "nobbad", Ordförande bröt interpellationsfrågor om fällda träd
Tekniska nämnden 8 december 2016 – Åå-motion om Köpmannagatan i fördjupad översiktsplan, Trafiksäkerhetsförslag vid Sånnaskolan beaktas
Kommunfullmäktige 15 november 2016 – 239 månader gick, sen kunde Åå-förslag om lagföljsamhet accepteras. Signaler om Vardagsekonomi går fram…
Tekniska nämnden 10 november 2016 – Frivilligskötsel av parker utreds. Ingen belysning GC-väg Åhus-Yngsjö
Kommunfullmäktige 18 oktober 2016 – Budget 2017, Komfortbusslinje i Åhus och subventionerad VA-taxa
Tekniska nämnden 6 oktober 2016 – Motvillig majoritet instämde i Oppositionens hållning genom tilläggsyrkande
Kommunfullmäktige 20 september 2016 – Biogas, bostadsförsörjning - och klimatpolitik
Tekniska nämnden 8 september 2016 – Kf förslås i taxa beakta lag 20 år efter Åhuspartiet påtalade lagbrott
Tekniska nämnden 25 augusti 2016 – Åhuspartiet oenig om VA-taxa med i övrigt enig nämnd
Barbro Barnestam är en av fyra kontaktpolitiker i Södra skolområdet
Tekniska nämnden 12 maj 2016 – Åå-motioner delar i förslag till investeringsbudget som visar gigantiska behov inom skolor och VA
Kommunfullmäktige 14 april 2016 – Åhuspartiet lyfte vikten av att ta oberäkneligt översvämningshot på allvar
Tekniska nämnden 7 april 2016 – Reglemente anpassas efter lag. Utredning av VA-bolag går vidare. Åå-förslag beaktas.
Kommunfullmäktige 15 mars 2016 – Klimathot måste tas på största allvar
Kommunfullmäktige 16 februari 2016 – Översvämning – och lokala miljömål
Tekniska nämnden 14 januari 2016 – formulering i Åå-motion om C4 Teknik ogillades och protokollsanteckning förvägrades.
Tekniska nämnden 3 december 2015 – Omfördela medel i investeringsbudgeten för Sånnaskolan och om C4 Tekniks upphandlare
Kommunfullmäktige 17 november 2015 – Lingenässkolan och Åhuspartists önskan om ettordssvar
Tekniska nämnden 5 november 2015 – Åå-motioner om trafikföreskrifter och strandpromenad besvarades positivt. VA-bolagisering ska utredas.
Ska inte vårdbehövande få likvärdig service? – insändare KB 20200217
Dålig självkänsla bakom politikernas oblyga badhushybris – Debatt KB 20190914
Nämnden tog ny taxa med ansvar – debatt KB 20190607
Har nya tekniska nämnden mod att höja VA-taxorna? Debatt KB 20190515
Att inte tillstyrka vad betyder det? - Åå-debatt i KB
Ödestimman för projekt badhuset närmar sig – KB 9 mars 2018