För sakpolitik sedan 1994

Senaste nytt

Historiskt kf för Åhuspartiet efter 24 år i politikens tjänst

Kjell-Erik fick sent nej till en resumé Läs om en del av vad Åå ås…

Kraftfull detaljerad kritik riktad mot brister i badhusunderlaget

Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl yrkade återremiss När Kommunfullmäk…

Efter 24 år lämnar Åhuspartiet den politiska scenen. Kommunfullmäktige först ut

9 oktober 2018 - är en historisk dag! Med sorgkant.

Särskilt för Åhuspartiet, dess medlemmar och sympatisörer – men också för det politiska livet i Kristianstads kommun.

Efter sex mandatperioder och 24 år med kommunfullmäktige som politisk demokratisk arena gick Åhuspartets fullmäktigeledamot Kjell-Erik Ståhl upp i talarstolen för en sista gång. Kjell-Erik var en av de 33 ledamöter som lämnade fullmäktigeförsamlingen.

Under kommande fyra år finns inte Åhusparitet med i fullmäktige. Efter införandet av den högsta av två lagstadgade småpartispärrar fann partiets styrelse det som ett utifrån befintliga personella resurser omöjligt uppdrag att i valet 9 september nå de nödvändiga tre procent av samtliga i kommunfullmäktigevalet avgivna godkända röster. Åhuspartiet ställde därför inte upp i valet.

Åhuspartiets uppdrag är dock inte slut ännu. Partiets representanter i barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden, valnämnden, i styrelsen för Åhus hamn och som nämndeman i Kristianstads tingsrätt fortsätter året ut eller till deras mandatperiod går ut.

Åhuspartiet kommer även framöver att finnas kvar som organisation – även efter att plattformar för våra tankar, åsikter och förslag som fullmäktige och nämnder lämnats.

Kjell-Eriks sista rapport från fullmäktige finner du under fliken Nyheter och under Yttranden, under fliken Motioner och Yttranden. Han redovisar i den en del av vad Åhuspartiet gjort och åstadkommit under de 24 åren.

Detta måste du läsa!

Tekniska nämnden 8 november 2018 – Planera redan nu för nytt reningsverk på säker mark
Tekniska nämnden 4 oktober 2018 – Åå-förslag om behövlig ytterligare höjd VA-taxa fick nej
Skarp kritik mot brister och slutsater i IT-rapport
Kommunfullmäktige 18 mars 2018 – Inga svar på Åå-frågor om åtgärder i kustplan
Kommunfullmäktige 16 januari 2018 - Åå-inlägg mött av tystnad, sen uppskattning, Klimatstrategi tyngsta ärendet
Kommunfullmäktige 12 december 2017 - Åå-stöd för motion som obegripligt avslogs
Budgetfullmäktige i Kristianstad 21 november 2017 – Stranderosion, strategiska fordonsfrågor och "lag och ordning" med mera
Tekniska nämnden 23 november 2017 – Positivt svar på Åå-motion om Kompassrosor i basorter
Kommunfullmäktige 17 oktober 2017 – Usel motionshantering ska bli bättre, Tertialrapport där styrande majoritet slog sig för bröst och oppositionen såg orostecken
Kommunfullmäktige 20 september 2017 – Spiken i kistan för Åå?, Stora försvårar
Tekniska nämnden 24 augusti 2017 – Belysning i Barum
Kommunfullmäktige 16 maj 2017 – Täppetstranden, Åås Erosionsmotion i utredning, varning för underjorden-P
Tekniska nämnden 1 juni 2017 – VA-taxa höjs. Möjlighet till större vattenuttag identifierat. Påverkar Köpinge och orter nära, och på sikt även Kristianstad och Åhus
Tekniska nämnden 27 april 2017 – Träd och parkering samsas i Vallgatans allé, Grönstrategi inspirationskälla
Tekniska nämnden 23 mars 2017 – Satsning på lekplatser i Åhus i år, Stort underhållsbehov på kommunala fastigheter
Tekniska nämnden 23 februari 2017 – Yngsjö Vattenverk, Fjälkinge Stationshus
Kommunfullmäktige 18 april 2017 – Åå-synpunkter på prissättning och medfinansiering
Tekniska nämnden 26 januari 2017 – Lekplats i Yngsjö kommer flera år före plan? GC-väg "på gång" i Åhus
Kommunfullmäktige 17 januari 2017 – Återremissförslag av Åhuspartist i Rigeleje-ärende var korrekt enligt Miljödomstolen som upphävde kf-beslut
Kommunfullmäktige 13 december 2016 – Skäll för sent inlämnat partistöd, Åå:s Hälsomotion "nobbad", Ordförande bröt interpellationsfrågor om fällda träd
Tekniska nämnden 8 december 2016 – Åå-motion om Köpmannagatan i fördjupad översiktsplan, Trafiksäkerhetsförslag vid Sånnaskolan beaktas
Kommunfullmäktige 15 november 2016 – 239 månader gick, sen kunde Åå-förslag om lagföljsamhet accepteras. Signaler om Vardagsekonomi går fram…
Tekniska nämnden 10 november 2016 – Frivilligskötsel av parker utreds. Ingen belysning GC-väg Åhus-Yngsjö
Kommunfullmäktige 18 oktober 2016 – Budget 2017, Komfortbusslinje i Åhus och subventionerad VA-taxa
Tekniska nämnden 6 oktober 2016 – Motvillig majoritet instämde i Oppositionens hållning genom tilläggsyrkande
Kommunfullmäktige 20 september 2016 – Biogas, bostadsförsörjning - och klimatpolitik
Tekniska nämnden 8 september 2016 – Kf förslås i taxa beakta lag 20 år efter Åhuspartiet påtalade lagbrott
Tekniska nämnden 25 augusti 2016 – Åhuspartiet oenig om VA-taxa med i övrigt enig nämnd
Barbro Barnestam är en av fyra kontaktpolitiker i Södra skolområdet
Tekniska nämnden 12 maj 2016 – Åå-motioner delar i förslag till investeringsbudget som visar gigantiska behov inom skolor och VA
Kommunfullmäktige 14 april 2016 – Åhuspartiet lyfte vikten av att ta oberäkneligt översvämningshot på allvar
Tekniska nämnden 7 april 2016 – Reglemente anpassas efter lag. Utredning av VA-bolag går vidare. Åå-förslag beaktas.
Kommunfullmäktige 15 mars 2016 – Klimathot måste tas på största allvar
Kommunfullmäktige 16 februari 2016 – Översvämning – och lokala miljömål
Tekniska nämnden 14 januari 2016 – formulering i Åå-motion om C4 Teknik ogillades och protokollsanteckning förvägrades.
Tekniska nämnden 3 december 2015 – Omfördela medel i investeringsbudgeten för Sånnaskolan och om C4 Tekniks upphandlare
Kommunfullmäktige 17 november 2015 – Lingenässkolan och Åhuspartists önskan om ettordssvar
Tekniska nämnden 5 november 2015 – Åå-motioner om trafikföreskrifter och strandpromenad besvarades positivt. VA-bolagisering ska utredas.
Att inte tillstyrka vad betyder det? - Åå-debatt i KB
Ödestimman för projekt badhuset närmar sig – KB 9 mars 2018