För sakpolitik sedan 1994

Senaste nytt

Med Helen har Åhuspartiet fått sin första kvinnliga ordförande

Helen Löndahl valdes vid Åhuspartiets årsmöte 12 mars på ÅhusGården t…

Modet fanns att ta höjd taxa, men avsiktligt "felpris" upptäcktes inte

Inför tekniska nämndens sammanträde 16 maj frågade Åhuspartiets Åke H…

Åhuspartiet är i sorg och saknad

Elmer, Barbro och Anders har gått bort

• Elmer Berggren ­ 28 december 2020

• Barbro Barnestam ­ 13 januari 2021

• Anders Björklund ­ 20 januari 2021

Inom loppet av 22 dagar har tre för Åhuspartiets arbete och utveckling oerhört betydelsefulla och lojala medlemmar tagit sina sista andetag. Vi saknar dem och minns dem, var och en, med tacksamhet och glädje för de fina personer de var.

Sorgen är stark.

Saknaden stor och svårbeskrivlig.

Tacksamheten för att fått lära känna dem och fått arbeta tillsammans med dem är mäktig och, för mig, till tårar känslofylld.

Minnena är många och berikande.

Den påverkan och de avtryck de gjort i sina politiska gärningar inom Åhuspartiet, Kristianstads kommun och Åhus församling är omfattande och betydelsefull.

Elmer Berggren, 19 juli 1937 ­ 28 december 2020

Elmer kom tidigt med i Åhuspartiet. Efter valet 1998 hade vi som vågmästare i den nybildade majoriteten förhandlat till oss bland annat en plats i byggnadsnämnden. Frågan var vem bland medlemmarna som var bäst lämpad att föra partiets talan där.

Styrelsen enades enkelt om att sjukhusfysikern Elmer var den som skulle tillfrågas. Han ringdes upp under sittande styrelsemöte. Elmer tackade ja, på direkten. Han var sedan Åhuspartiets representant i byggnadsnämnden under fyra mandatperioder, 1998-2014, som ersättare eller ledamot.

Han var under några år ersättare i Åhuspartiets styrelse och än fler år i partiets valberedning.

Barbro Barnestam, 1 december 1942 ­ 13 januari 2021

Barbro och maken Roy blev medlemmar i partiet 2003. Barbro blev invald i styrelsen året därpå och fick där axla rollen som sekreterare. Den var hennes till 2018. 2004-2006 var Barbro partiets representant i Ledningsgruppen för Agenda 21. Detta hennes första uppdrag för partiet i Kristianstads kommun följdes av arbete i bland annat Integration-Arbetsmarknadsnämnden, och slutligen med två mandatperioder, 2010-2018, i Barn- och Utbildningsnämnden.

Barbro var under en period nämndeman i Kristianstads tingsrätt. Under flera år representerade hon Åhuspartiet i det kyrkopolitiska arbetet i Åhus församling, i kyrkofullmäktige och som ersättare i kyrkorådet.

Hon satt i Åhuspartiets styrelse till årsmötet 2019.

Anders Björklund, 18 december 1941 ­ 20 januari 2021

Anders anslöt till Åhuspartiet ett par månader efter att det blivit officiellt att partiet bildats, februari 1994. Han var ledande företrädare för Åhuspartiet från 1994-2014, med några års undantag. Han var ledamot i kommunfullmäktige och/eller ersättare i kommunstyrelsen.

Anders har suttit i Åhuspartiets styrelse alla år sedan troligen 1995. Han har varit partiets ordförande under drygt ett decennium. Han efterträdde mig 2004 och lämnade över klubban till Jan Olsson 2015.

Anders betydelse och engagemang för och i Åhuspartiet har under åren varit enorm. Svår att överskatta, lätt att uppskatta

Anders är den person personligen jag arbetat mest och närmast med för att utarbeta och föra fram Åhuspartiets sakpolitiska politik. Särskilt nära och aktiva var vi under partiets första mandatperiod, i fullmäktige 1994-98, men också därefter.

Vi saknar er alla: Elmer, Barbro och Anders!

Tack för att ni funnits och för att ni var de ni var!

Med kärlek och i minne!

Åke Hultqvist, en av Åhuspartiets grundare

Not. Uppdragsbeskrivningarna kan ha sina brister, årtalen sina felaktigheter. De är de bästa jag i skrivande stund kan förmedla.

Detta måste du läsa!

Ska inte vårdbehövande få likvärdig service? – insändare KB 20200217
Tekniska nämnden 8 november 2018 – Planera redan nu för nytt reningsverk på säker mark
Tekniska nämnden 4 oktober 2018 – Åå-förslag om behövlig ytterligare höjd VA-taxa fick nej
Skarp kritik mot brister och slutsater i IT-rapport
Kommunfullmäktige 18 mars 2018 – Inga svar på Åå-frågor om åtgärder i kustplan
Kommunfullmäktige 16 januari 2018 - Åå-inlägg mött av tystnad, sen uppskattning, Klimatstrategi tyngsta ärendet
Kommunfullmäktige 12 december 2017 - Åå-stöd för motion som obegripligt avslogs
Budgetfullmäktige i Kristianstad 21 november 2017 – Stranderosion, strategiska fordonsfrågor och "lag och ordning" med mera
Tekniska nämnden 23 november 2017 – Positivt svar på Åå-motion om Kompassrosor i basorter
Kommunfullmäktige 17 oktober 2017 – Usel motionshantering ska bli bättre, Tertialrapport där styrande majoritet slog sig för bröst och oppositionen såg orostecken
Kommunfullmäktige 20 september 2017 – Spiken i kistan för Åå?, Stora försvårar
Tekniska nämnden 24 augusti 2017 – Belysning i Barum
Kommunfullmäktige 16 maj 2017 – Täppetstranden, Åås Erosionsmotion i utredning, varning för underjorden-P
Tekniska nämnden 1 juni 2017 – VA-taxa höjs. Möjlighet till större vattenuttag identifierat. Påverkar Köpinge och orter nära, och på sikt även Kristianstad och Åhus
Tekniska nämnden 27 april 2017 – Träd och parkering samsas i Vallgatans allé, Grönstrategi inspirationskälla
Tekniska nämnden 23 mars 2017 – Satsning på lekplatser i Åhus i år, Stort underhållsbehov på kommunala fastigheter
Tekniska nämnden 23 februari 2017 – Yngsjö Vattenverk, Fjälkinge Stationshus
Kommunfullmäktige 18 april 2017 – Åå-synpunkter på prissättning och medfinansiering
Tekniska nämnden 26 januari 2017 – Lekplats i Yngsjö kommer flera år före plan? GC-väg "på gång" i Åhus
Kommunfullmäktige 17 januari 2017 – Återremissförslag av Åhuspartist i Rigeleje-ärende var korrekt enligt Miljödomstolen som upphävde kf-beslut
Kommunfullmäktige 13 december 2016 – Skäll för sent inlämnat partistöd, Åå:s Hälsomotion "nobbad", Ordförande bröt interpellationsfrågor om fällda träd
Tekniska nämnden 8 december 2016 – Åå-motion om Köpmannagatan i fördjupad översiktsplan, Trafiksäkerhetsförslag vid Sånnaskolan beaktas
Kommunfullmäktige 15 november 2016 – 239 månader gick, sen kunde Åå-förslag om lagföljsamhet accepteras. Signaler om Vardagsekonomi går fram…
Tekniska nämnden 10 november 2016 – Frivilligskötsel av parker utreds. Ingen belysning GC-väg Åhus-Yngsjö
Kommunfullmäktige 18 oktober 2016 – Budget 2017, Komfortbusslinje i Åhus och subventionerad VA-taxa
Tekniska nämnden 6 oktober 2016 – Motvillig majoritet instämde i Oppositionens hållning genom tilläggsyrkande
Kommunfullmäktige 20 september 2016 – Biogas, bostadsförsörjning - och klimatpolitik
Tekniska nämnden 8 september 2016 – Kf förslås i taxa beakta lag 20 år efter Åhuspartiet påtalade lagbrott
Tekniska nämnden 25 augusti 2016 – Åhuspartiet oenig om VA-taxa med i övrigt enig nämnd
Barbro Barnestam är en av fyra kontaktpolitiker i Södra skolområdet
Tekniska nämnden 12 maj 2016 – Åå-motioner delar i förslag till investeringsbudget som visar gigantiska behov inom skolor och VA
Kommunfullmäktige 14 april 2016 – Åhuspartiet lyfte vikten av att ta oberäkneligt översvämningshot på allvar
Tekniska nämnden 7 april 2016 – Reglemente anpassas efter lag. Utredning av VA-bolag går vidare. Åå-förslag beaktas.
Kommunfullmäktige 15 mars 2016 – Klimathot måste tas på största allvar
Kommunfullmäktige 16 februari 2016 – Översvämning – och lokala miljömål
Tekniska nämnden 14 januari 2016 – formulering i Åå-motion om C4 Teknik ogillades och protokollsanteckning förvägrades.
Tekniska nämnden 3 december 2015 – Omfördela medel i investeringsbudgeten för Sånnaskolan och om C4 Tekniks upphandlare
Kommunfullmäktige 17 november 2015 – Lingenässkolan och Åhuspartists önskan om ettordssvar
Tekniska nämnden 5 november 2015 – Åå-motioner om trafikföreskrifter och strandpromenad besvarades positivt. VA-bolagisering ska utredas.
Ska inte vårdbehövande få likvärdig service? – insändare KB 20200217
Dålig självkänsla bakom politikernas oblyga badhushybris – Debatt KB 20190914
Nämnden tog ny taxa med ansvar – debatt KB 20190607
Har nya tekniska nämnden mod att höja VA-taxorna? Debatt KB 20190515
Att inte tillstyrka vad betyder det? - Åå-debatt i KB
Ödestimman för projekt badhuset närmar sig – KB 9 mars 2018