För sakpolitik sedan 1994

Senaste nytt

Återinför franska som språkval i Kristianstads kommun

Franska språket är viktigt - och undervisning bör ske i Kristanstads …
PDF

Bör Åhus- och Yngsjöbor acceptera en ”nedläggning” av Åhuspartiet?

Än är det inte försent för Åhusbor, Yngsjöbor och andra i tal och gär…

Måste Kristianstads kommun bygga badhus med ”extra allt”?

Enligt gällande läroplan ska våra elever i klasserna 1-9 ges undervisning i simkunnighet och vattensäkerhet, som är en för-utsättning för godkända betyg i ämnet idrott och hälsa.

Simundervisningen får naturligtvis ett varierande upplägg beroende på elevernas skiftande förutsättningar. Exempelvis behöver ett barn som kan simma rimligen inte öva torrsim eller övervinna rädsla för kallsup. Tillgången av undervisningstid i simbassäng är avgörande för inlärandet. Vad som krävs är alltså rimligt stora undervisningsbassänger och nödiga utrymmen för omklädning och tvagning/dusch.

Härförleden braskade Kristianstadsbladets förstasidesrubrik med att ”Badhuset närmar sig en halv miljard”. I en faktaruta får läsaren veta att planeringen av ett nytt badhus, som ska ersätta Tivolibadet, avser en anläggning med sju olika bassänger, restaurang, konferenslokal (finns redan i rådhuset) och gym, allt till en beräknad kostnad av 463 miljoner.

En sakkunnig meddelar samtidigt att byggkostnaderna kan öka på grund av ”kostnadsutvecklingen på marknaden”. Artikeln säger vidare att man i planeringen av badhuset räknat med ”efterfrågade delar”.

Vi i Åhuspartiet ifrågasätter om inte man planlägger något som blir onödigt dyrt och delvis ligger utanför vad en kommun får syssla med. Vi är även tveksamma till att kommunen bara ska ha ett badhus, då det bor fler utanför än i Kristianstad.

Läs hela debattartikeln! Du finner den under en flik under rubriken I media

Bilderna i bildspelet ovan visar Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl i budgetdebatt i novemberfullmäktige.

Läs Kjell-Eriks skarpa rapport under Nyheter respektive under Yttranden via fliken Motioner och Yttranden!

Detta måste du läsa!

Kommunfullmäktige 16 januari 2018 - Åå-inlägg mött av tystnad, sen uppskattning, Klimatstrategi tyngsta ärendet
Kommunfullmäktige 12 december 2017 - Åå-stöd för motion som obegripligt avslogs
Budgetfullmäktige i Kristianstad 21 november 2017 – Stranderosion, strategiska fordonsfrågor och "lag och ordning" med mera
Tekniska nämnden 23 november 2017 – Positivt svar på Åå-motion om Kompassrosor i basorter
Kommunfullmäktige 17 oktober 2017 – Usel motionshantering ska bli bättre, Tertialrapport där styrande majoritet slog sig för bröst och oppositionen såg orostecken
Kommunfullmäktige 20 september 2017 – Spiken i kistan för Åå?, Stora försvårar
Tekniska nämnden 24 augusti 2017 – Belysning i Barum
Kommunfullmäktige 16 maj 2017 – Täppetstranden, Åås Erosionsmotion i utredning, varning för underjorden-P
Tekniska nämnden 1 juni 2017 – VA-taxa höjs. Möjlighet till större vattenuttag identifierat. Påverkar Köpinge och orter nära, och på sikt även Kristianstad och Åhus
Tekniska nämnden 27 april 2017 – Träd och parkering samsas i Vallgatans allé, Grönstrategi inspirationskälla
Tekniska nämnden 23 mars 2017 – Satsning på lekplatser i Åhus i år, Stort underhållsbehov på kommunala fastigheter
Tekniska nämnden 23 februari 2017 – Yngsjö Vattenverk, Fjälkinge Stationshus
Kommunfullmäktige 18 april 2017 – Åå-synpunkter på prissättning och medfinansiering
Tekniska nämnden 26 januari 2017 – Lekplats i Yngsjö kommer flera år före plan? GC-väg "på gång" i Åhus
Kommunfullmäktige 17 januari 2017 – Återremissförslag av Åhuspartist i Rigeleje-ärende var korrekt enligt Miljödomstolen som upphävde kf-beslut
Kommunfullmäktige 13 december 2016 – Skäll för sent inlämnat partistöd, Åå:s Hälsomotion "nobbad", Ordförande bröt interpellationsfrågor om fällda träd
Tekniska nämnden 8 december 2016 – Åå-motion om Köpmannagatan i fördjupad översiktsplan, Trafiksäkerhetsförslag vid Sånnaskolan beaktas
Kommunfullmäktige 15 november 2016 – 239 månader gick, sen kunde Åå-förslag om lagföljsamhet accepteras. Signaler om Vardagsekonomi går fram…
Tekniska nämnden 10 november 2016 – Frivilligskötsel av parker utreds. Ingen belysning GC-väg Åhus-Yngsjö
Kommunfullmäktige 18 oktober 2016 – Budget 2017, Komfortbusslinje i Åhus och subventionerad VA-taxa
Tekniska nämnden 6 oktober 2016 – Motvillig majoritet instämde i Oppositionens hållning genom tilläggsyrkande
Kommunfullmäktige 20 september 2016 – Biogas, bostadsförsörjning - och klimatpolitik
Tekniska nämnden 8 september 2016 – Kf förslås i taxa beakta lag 20 år efter Åhuspartiet påtalade lagbrott
Tekniska nämnden 25 augusti 2016 – Åhuspartiet oenig om VA-taxa med i övrigt enig nämnd
Barbro Barnestam är en av fyra kontaktpolitiker i Södra skolområdet
Tekniska nämnden 12 maj 2016 – Åå-motioner delar i förslag till investeringsbudget som visar gigantiska behov inom skolor och VA
Kommunfullmäktige 14 april 2016 – Åhuspartiet lyfte vikten av att ta oberäkneligt översvämningshot på allvar
Tekniska nämnden 7 april 2016 – Reglemente anpassas efter lag. Utredning av VA-bolag går vidare. Åå-förslag beaktas.
Kommunfullmäktige 15 mars 2016 – Klimathot måste tas på största allvar
Kommunfullmäktige 16 februari 2016 – Översvämning – och lokala miljömål
Tekniska nämnden 14 januari 2016 – formulering i Åå-motion om C4 Teknik ogillades och protokollsanteckning förvägrades.
Tekniska nämnden 3 december 2015 – Omfördela medel i investeringsbudgeten för Sånnaskolan och om C4 Tekniks upphandlare
Kommunfullmäktige 17 november 2015 – Lingenässkolan och Åhuspartists önskan om ettordssvar
Tekniska nämnden 5 november 2015 – Åå-motioner om trafikföreskrifter och strandpromenad besvarades positivt. VA-bolagisering ska utredas.