För sakpolitik sedan 1994

Senaste nytt

Åhuspartiet tidigt aktivt bevara stranden på Äspet – Besök Bevarastranden.NU

Stranden söder om Revhaken på Äspet i Åhus äts ut av vågorna och sköl…

Färre ledamöter i fullmäktige skapar ett demokratiskt gap – Läs vår debattartikel under I media

PDF

Stora partier gör det svårt för små partier komma in i kommunfullmäktige

– Kan bli spiken i kistan för Åhuspartiet!

Så sa Åhuspartiets fulllmäktigeledamot Kjell-Erik Ståhl när kommunfullmäktige i Kristianstad onsdagen den 20 september behandlade ärendet om antalet valkretsar som ska finnas i kommunen från valet 2018.

Partierna i majoritet – Socialdemokraterna, Liberalerna och Centern – samt Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet yrkade alla på två valkretsar. Det innebär att den högsta småpartispärren gäller. För att få mandat i fullmäktige krävs att ett parti måste få tre procent av de godkända rösterna.

Åhuspartiet, Kristdemokraterna, Miljöparitet och Moderaterna yrkade på en valkrets. Då hade småpartispärren blivit två procent.

För att ytterligare försvåra för små partier att komma in i fullmäktige beslöt de styrande partierna – S, L och C – att antalet ledamöter ska minska från 71 till 65. Här yrkade Moderaterna och SD på 61 ledamöter. KD, MP, V och Åå ville samtliga behålla 71 mandat.

Åhuspartiet har efter valet 2014 ett mandat i kf. då fick Åå 1,20 procent av de godkända rösterna.

Läs Kjell-Erik Ståhls rapport från fullmäktige under fliken Yttrande.

Läs även Åhuspartiets debattartikel om avdemokratiseringen av kommunfullmäktige under I Media

Detta måste du läsa!

Kommunfullmäktige 17 oktober 2017 – Usel motionshantering ska bli bättre, Tertialrapport där styrande majoritet slog sig för bröst och oppositionen såg orostecken
Kommunfullmäktige 20 september 2017 – Spiken i kistan för Åå?, Stora försvårar
Tekniska nämnden 24 augusti 2017 – Belysning i Barum
Kommunfullmäktige 16 maj 2017 – Täppetstranden, Åås Erosionsmotion i utredning, varning för underjorden-P
Tekniska nämnden 1 juni 2017 – VA-taxa höjs. Möjlighet till större vattenuttag identifierat. Påverkar Köpinge och orter nära, och på sikt även Kristianstad och Åhus
Tekniska nämnden 27 april 2017 – Träd och parkering samsas i Vallgatans allé, Grönstrategi inspirationskälla
Tekniska nämnden 23 mars 2017 – Satsning på lekplatser i Åhus i år, Stort underhållsbehov på kommunala fastigheter
Tekniska nämnden 23 februari 2017 – Yngsjö Vattenverk, Fjälkinge Stationshus
Kommunfullmäktige 18 april 2017 – Åå-synpunkter på prissättning och medfinansiering
Tekniska nämnden 26 januari 2017 – Lekplats i Yngsjö kommer flera år före plan? GC-väg "på gång" i Åhus
Kommunfullmäktige 17 januari 2017 – Återremissförslag av Åhuspartist i Rigeleje-ärende var korrekt enligt Miljödomstolen som upphävde kf-beslut
Kommunfullmäktige 13 december 2016 – Skäll för sent inlämnat partistöd, Åå:s Hälsomotion "nobbad", Ordförande bröt interpellationsfrågor om fällda träd
Tekniska nämnden 8 december 2016 – Åå-motion om Köpmannagatan i fördjupad översiktsplan, Trafiksäkerhetsförslag vid Sånnaskolan beaktas
Kommunfullmäktige 15 november 2016 – 239 månader gick, sen kunde Åå-förslag om lagföljsamhet accepteras. Signaler om Vardagsekonomi går fram…
Tekniska nämnden 10 november 2016 – Frivilligskötsel av parker utreds. Ingen belysning GC-väg Åhus-Yngsjö
Kommunfullmäktige 18 oktober 2016 – Budget 2017, Komfortbusslinje i Åhus och subventionerad VA-taxa
Tekniska nämnden 6 oktober 2016 – Motvillig majoritet instämde i Oppositionens hållning genom tilläggsyrkande
Kommunfullmäktige 20 september 2016 – Biogas, bostadsförsörjning - och klimatpolitik
Tekniska nämnden 8 september 2016 – Kf förslås i taxa beakta lag 20 år efter Åhuspartiet påtalade lagbrott
Tekniska nämnden 25 augusti 2016 – Åhuspartiet oenig om VA-taxa med i övrigt enig nämnd
Barbro Barnestam är en av fyra kontaktpolitiker i Södra skolområdet
Tekniska nämnden 12 maj 2016 – Åå-motioner delar i förslag till investeringsbudget som visar gigantiska behov inom skolor och VA
Kommunfullmäktige 14 april 2016 – Åhuspartiet lyfte vikten av att ta oberäkneligt översvämningshot på allvar
Tekniska nämnden 7 april 2016 – Reglemente anpassas efter lag. Utredning av VA-bolag går vidare. Åå-förslag beaktas.
Kommunfullmäktige 15 mars 2016 – Klimathot måste tas på största allvar
Kommunfullmäktige 16 februari 2016 – Översvämning – och lokala miljömål
Tekniska nämnden 14 januari 2016 – formulering i Åå-motion om C4 Teknik ogillades och protokollsanteckning förvägrades.
Tekniska nämnden 3 december 2015 – Omfördela medel i investeringsbudgeten för Sånnaskolan och om C4 Tekniks upphandlare
Kommunfullmäktige 17 november 2015 – Lingenässkolan och Åhuspartists önskan om ettordssvar
Tekniska nämnden 5 november 2015 – Åå-motioner om trafikföreskrifter och strandpromenad besvarades positivt. VA-bolagisering ska utredas.