För sakpolitik sedan 1994

Senaste nytt

Återinför franska som språkval i Kristianstads kommun

Franska språket är viktigt - och undervisning bör ske i Kristanstads …
PDF

Bör Åhus- och Yngsjöbor acceptera en ”nedläggning” av Åhuspartiet?

Än är det inte försent för Åhusbor, Yngsjöbor och andra i tal och gär…

Åhuspartiet ställer inte upp i höstens val

Vid Åhuspartiets styrelse- och föreningsmöte tisdagen den 6 mars togs ett historiskt beslut i full enighet:

Åhuspartiet ska inte delta i valet till kommunfullmäktige den 9 september!

Beslutet grundas på det faktum att antalet medlemmar som kan delta i en valrörelse är för lågt sett till uppgiften som ska klaras av för att nå mandat. Åhuspartiet måste nå som lägst tre procent av samtliga godkända röster i Kristianstads kommun.

I riksdagsval och landstings-/regionval finns sedan tidigare spärr om lägsta röstandel för att få mandat och tillträde till riksdagsplats- eller plats i landstings-/regionfullmäktige. Genom en ändring i vallagen har en småpartispärr också införts på kommunal nivå. Ändringen gäller från höstens val.

I Kristianstads kommun tog de stora partierna i höstas beslut som innebär att den högre av två möjliga småpartispärrar ska gälla. I beslutet ingick en minskning av antalet valkretsar från tre till två. För två eller fler valkretsar gäller spärr på tre procent. Om beslutet istället varit att kommunen skulle bestå av en valkrets hade småpartispärren varit den lägsta, nämligen två procent.

Dessutom tog en majoritet beslut om att minska antalet ledamöter i kf från 71 till 65. Detta försvårar ytterligare för mindre partier.

Åhuspartiet var vid valet 2014 det lokala kommunparti i Sverige som fick mandat på lägst andel röster, nämligen 1,20 procent. Med den vallag som gällde då och tidigare hade vi framgång i vår hemmavalkrets, där Åhus- och Yngsjöområdet finns. I allt fick partiet då 621 röster. För att nå tre procent 2018 behövs bortåt 1800 röster, vilket vi inte bedömer är realistiskt att uppnå.

I de sex val som vi deltagit sedan 1994 och fått över tre procent har förutsättningarna på flera sätt varit annorlunda.

Vi i Åhuspartiet som har kommunala förtroendeuppdrag fortsätter så länge uppdraget gäller. Partiet som sådant kommer därefter att finnas kvar.

På olika sätt har vi gjort det tydligt och flaggat för att vi behöver blir fler engagerade medlemmar för att kunna föra det i kommunen så oerhört viktiga Åhus- och Yngsjöområdets talan i frågor som har med kommunala angelägenheter att göra. Vi har inte nått fram på det sätt vi önskade.

Vi i Åhuspartiet har dock mötts av uttalanden och reaktioner om att vi som fristående kraft, bortom och som fristående motkraft till de traditionella partierna, på olika sätt behövs i politiken såväl då det gäller vår bas i Åhus- och Yngsjö-området som för kommunen i övrigt.

Tack för stöd, intresse och engagemang! Hör gärna av er med era synpunkter, tankar och tips om frågor som är kommunalt viktiga. Vi i Åhuspartiet jobbar vidare.

Åke Hultqvist

En av Åhuspartiets fyra grundare

Detta måste du läsa!

Kommunfullmäktige 18 mars 2018 – Inga svar på Åå-frågor om åtgärder i kustplan
Kommunfullmäktige 16 januari 2018 - Åå-inlägg mött av tystnad, sen uppskattning, Klimatstrategi tyngsta ärendet
Kommunfullmäktige 12 december 2017 - Åå-stöd för motion som obegripligt avslogs
Budgetfullmäktige i Kristianstad 21 november 2017 – Stranderosion, strategiska fordonsfrågor och "lag och ordning" med mera
Tekniska nämnden 23 november 2017 – Positivt svar på Åå-motion om Kompassrosor i basorter
Kommunfullmäktige 17 oktober 2017 – Usel motionshantering ska bli bättre, Tertialrapport där styrande majoritet slog sig för bröst och oppositionen såg orostecken
Kommunfullmäktige 20 september 2017 – Spiken i kistan för Åå?, Stora försvårar
Tekniska nämnden 24 augusti 2017 – Belysning i Barum
Kommunfullmäktige 16 maj 2017 – Täppetstranden, Åås Erosionsmotion i utredning, varning för underjorden-P
Tekniska nämnden 1 juni 2017 – VA-taxa höjs. Möjlighet till större vattenuttag identifierat. Påverkar Köpinge och orter nära, och på sikt även Kristianstad och Åhus
Tekniska nämnden 27 april 2017 – Träd och parkering samsas i Vallgatans allé, Grönstrategi inspirationskälla
Tekniska nämnden 23 mars 2017 – Satsning på lekplatser i Åhus i år, Stort underhållsbehov på kommunala fastigheter
Tekniska nämnden 23 februari 2017 – Yngsjö Vattenverk, Fjälkinge Stationshus
Kommunfullmäktige 18 april 2017 – Åå-synpunkter på prissättning och medfinansiering
Tekniska nämnden 26 januari 2017 – Lekplats i Yngsjö kommer flera år före plan? GC-väg "på gång" i Åhus
Kommunfullmäktige 17 januari 2017 – Återremissförslag av Åhuspartist i Rigeleje-ärende var korrekt enligt Miljödomstolen som upphävde kf-beslut
Kommunfullmäktige 13 december 2016 – Skäll för sent inlämnat partistöd, Åå:s Hälsomotion "nobbad", Ordförande bröt interpellationsfrågor om fällda träd
Tekniska nämnden 8 december 2016 – Åå-motion om Köpmannagatan i fördjupad översiktsplan, Trafiksäkerhetsförslag vid Sånnaskolan beaktas
Kommunfullmäktige 15 november 2016 – 239 månader gick, sen kunde Åå-förslag om lagföljsamhet accepteras. Signaler om Vardagsekonomi går fram…
Tekniska nämnden 10 november 2016 – Frivilligskötsel av parker utreds. Ingen belysning GC-väg Åhus-Yngsjö
Kommunfullmäktige 18 oktober 2016 – Budget 2017, Komfortbusslinje i Åhus och subventionerad VA-taxa
Tekniska nämnden 6 oktober 2016 – Motvillig majoritet instämde i Oppositionens hållning genom tilläggsyrkande
Kommunfullmäktige 20 september 2016 – Biogas, bostadsförsörjning - och klimatpolitik
Tekniska nämnden 8 september 2016 – Kf förslås i taxa beakta lag 20 år efter Åhuspartiet påtalade lagbrott
Tekniska nämnden 25 augusti 2016 – Åhuspartiet oenig om VA-taxa med i övrigt enig nämnd
Barbro Barnestam är en av fyra kontaktpolitiker i Södra skolområdet
Tekniska nämnden 12 maj 2016 – Åå-motioner delar i förslag till investeringsbudget som visar gigantiska behov inom skolor och VA
Kommunfullmäktige 14 april 2016 – Åhuspartiet lyfte vikten av att ta oberäkneligt översvämningshot på allvar
Tekniska nämnden 7 april 2016 – Reglemente anpassas efter lag. Utredning av VA-bolag går vidare. Åå-förslag beaktas.
Kommunfullmäktige 15 mars 2016 – Klimathot måste tas på största allvar
Kommunfullmäktige 16 februari 2016 – Översvämning – och lokala miljömål
Tekniska nämnden 14 januari 2016 – formulering i Åå-motion om C4 Teknik ogillades och protokollsanteckning förvägrades.
Tekniska nämnden 3 december 2015 – Omfördela medel i investeringsbudgeten för Sånnaskolan och om C4 Tekniks upphandlare
Kommunfullmäktige 17 november 2015 – Lingenässkolan och Åhuspartists önskan om ettordssvar
Tekniska nämnden 5 november 2015 – Åå-motioner om trafikföreskrifter och strandpromenad besvarades positivt. VA-bolagisering ska utredas.
Ödestimman för projekt badhuset närmar sig – KB 9 mars 2018