Åå lurade Kristianstadsbladet på nytt jättescoop!

 

Under rubriken ”Nej till utökning av omtvistad tomt” redovisar red. Stenrosen 20/4 hur kommunstyrelsens arbetsutskott kört över tjänstemännen och avstyrt en markaffär i Åhus.

Det handlar om att ägaren av tomten med tidigare glasmästeriet mm vid Nordanvägen för 596.000 kr skulle få köpa till över 3000 kvm av kommunens angränsande grönyta för att därefter ha en nybildad fastighet om 5.500 kvm.

Åå:s representant i kommunstyrelsen ”borrade” i historiken för såväl glasmästeritomten som dess nuvarande ägare och fann den planerade affären vara mycket stötande och direkt olämplig. Det framgick nämligen av upprättat avtalsförslag bl.a., att den nya fastigheten skulle säljas vidare. En så stor tomt i centralt och attraktivt affärsläge för rätt köpare (t.ex en livsmedelskoncern) sannolikt skulle betinga ett mångdubbelt större pris än det ovan nämnda. Skulle kommunen i så fall ha reat bort värdefull mark för att berika en viss åhusbo? 

Mitt larm till vårt politiska kommunstyre resulterade alltså i att tomtaffären snabbt blev historia. Stenrosen blev ”blåst” på ett upplägg, som fått ”hålet-i-vallen-affären” att framstå som en mild västanfläkt.
Detta givetvis inte sagt för att förringa journalistikens viktiga uppgift att bevaka offentlig verksamhet.

Vi ska givetvis välkomna varje nytt företag, som vill berika t.ex. utbudet av dagligvaror i Åhus. Åå är för konkurrens! Men kommunägd tomtmark ska i sådant fall naturligtvis köpas direkt av kommunen. Detta har f.ö. den förmodade intressenten även meddelats.

Anders Björklund