För sakpolitik sedan 1994

Senaste nytt

Måste Köpmannagatan vara livsfarlig för oskyddade trafikanter?

Åhuspartiet har under flera år, synbarligen för ”döva öron”, i rådhus…
PDF

Nu måste kommunen anpassa sig till turismens utveckling

Turismen är en av de största inkomstkällorna för kommunens näringsliv…
PDF

Vår gode medlem Ove Björk har nyligen gått bort och fått frid.

Ove ville vara med och påverka, han hade goda idéer och vi minns honom även som en synnerligen aktiv valarbetare.

Våra tankar går till Kate och övriga familjen

Välkommen hit på besök så ofta du vill!

Tack för att du nu läser Åhuspartiets nya hemsida. Vi arbetar för att du ska tycka att den är attraktiv både till form och innehåll. Här kan du följa vad Åhuspartiet tycker i olika frågor.

Du får besked om hur partiets representanter agerar i sina respektive beslutsförsamlingar. Du får till exempel information om när en Åhuspartist har avvikande mening från majoriteten eller vill få en viss mening antecknad till ett sammanträdesprotokoll.

Du kan se läsa våra debattartiklar och insändare i olika frågor. Du kan också läsa vilka motioner vi lagt i kommunfullmäktige. Vi kommer också att redovisa vilka svar och resultat vi får. Bland mycket annat. Vår ambition är att erbjuda dig en aktiv hemsida baserad på våra aktiviteter.

Du kan nu också följa Åhuspartiets göranden på Facebook! Välkommen in till oss på detta sociala media, som precis som hemsidan är under uppbyggnad. Båda ska utvecklas – och vara levande, precis som samhället vi lever i.

Vad tycker du? Kom med dina tankar och förslag. Vad behöver göras för att det ska bli bättre för dig och i din miljö? Vad kan förbättras? Du är viktig för oss! Kontakta oss!

Välkommen!