Anders har ordet


Åhuspartiet förbereder sin sjätte kampanj inför val till kommunfullmäktige. Riksdagen och regionen domineras totalt av de rikstäckande partierna, medan vi avser att bidra med goda förslag och berättigade krav i Kristianstads fullmäktigeförsamling. Det senaste årets fokusering på centralorten Kristianstad, vad främst gäller planerade investeringar i påkostade kommunala anläggningar, blir en utmaning för oss som ska hävda Åhus berättigade del av ”kakan”. Vi återkommer med våra förslag och synpunkter i särskilda trycksaker. Vi möter även upp i vår valstuga på Köpmannagatan sista månaden före valet. Tillsammans ska vi värna Åhus som ”en kustens pärla”.

Kommunens stora åtaganden tär hårt på finanserna mitt i rådande lågkonjunkturen.
Trots sannolik skattehöjning med 60 öre måste många viktiga frågor skjutas på framtiden.
T.ex. ska `badfrågorna i Åhus`, varmed avses nytt badhus och upprustning av Kantarellbadet vara lösta först år 2020, enligt budgetförslaget. Vad gäller den aviserade detaljplaneringen av Östra Äspet har vi som bekant funnit mycket tungt vägande skäl tala mot en omfattande bostadsbebyggelse i trakten av Segelsällskapets nuvarande anläggning. Åå anser att den hittills dokumenterade problematiken och riskbedömningarna inte ens motiverar vidare utredningskostnader avseende bostadshusen.

Ladda ner texten som pdf.
Den kommunala visionen av en större och starkare kommun heter Kristianstad Växer.
Det är väl få som inte fått uppleva de stora pågående förändringsarbetena i staden. Investeringarnas volym ger dock anledning ifrågasätta om visionen ska gälla staden eller hela kommunen. Åhuspartiet, som lojalt verkar för hela kommunens goda framtid, lägger därför ännu större vikt vid basorternas (Åhus,Tollarp, Degeberga m fl) behov av god kommunal service och infrastruktur, året runt för både äldre och unga.

Kontakta oss rörande Dina åsikter och förslag!


Kultur-/fritidsnämnden har fått kommunledningens uppdrag att planera för en total omdaning
av Kantarellbadet. Det ska förutom simbassäng omfatta fl era andra slags bassänger och rutschbanor
för svalkande upplevelser samt en ny omklädningsbyggnad. Målsättningen är invigning 2014.
Något nytt badhus blev det alltså inte nu, men åhusborna har tagit friska initiativ för, så man vet aldrig. . .

Eländet i korsningen bakom Kvantum (Vallgatan, Hamnleden) har kommit närmare en lösning sedan
kommunen förvärvat angränsande nödvändig tomtmark (Kvarnen mm). En mindre rondell är lösningen.
Trygghetsboendet på Järnvägsgatan tycks ha blivit en succé. Har Du förslag på var nästa bör bli byggt?

EN SKÖN VÅR önskar vi Dig från Åå

Nu är skinkan, lutfisken och gröten nära förestående. På rekordtid (tycker nog de flesta) har vår sköna sommar förbytts mot mörker och kyla. Låt oss hoppas på åtminstone en tids snötäcke. I det fallet kan ju våra strandnära lägen bjuda underbara motionstillfällen och upplevelser. Något badhus att värma våra frusna kroppar i får vi alltså vänta på. Dock hör vi allt fler uttala en önskan om ett kallbadhus i havet, t.ex. utanför Bryggan. Då Åå motionerade om denna i kommunfullmäktige 1994 förlorade vi omröstningen med 2 – 68, varpå ett gäng Åhusmotionärer samlade in nödvändiga medel och byggde Bryggan. Kanske skulle det vara möjligt att på samma sätt återskapa kallbadhuset, som vi saknat sedan 1925? De enskilda initiativen har även gett oss kulturhus, bowlinghall, tennishall och dagis, så varför inte?

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR önskas Dig från Åå
Åhus ännu en tid Skånes största ort utan riktigt badhus.

Åhuspartiet har under många år hävdat att ett nytt badhus är en prioriterad folkhälsofråga. Vilken annan idrotts-/fritidsanläggning har annars en så stor betydelse för alla åldrar av båda könen samt för turismen? Efter att Åå länge drivit frågan ensamma förklarade förra året alla partier i Kommunfullmäktige, utom Vänsterpartiet, att man vill se ett nytt badhus i Åhus. Fram till augusti förhandlade kommunen med två intressenter för bygge och drift av nytt badhus. Kommunens ekonomiska begränsningar medförde slutligen att förhandlingarna avbröts. Åhuspartiet, som inte överger sin uppfattning om badhusets berättigande, kommer att driva frågan vidare. Till en början måste Kantarellbadet, som finns kvar på "badhustomten", renoveras med det snaraste.
Sommaren 2012 har vi i ”byn” sett ett påtagligt lyft för offentliga grönytor och planteringar, bl.a. i rondellerna och av kommunens del av Åhusparken. HSB verkar dessvärre ha glömt sitt ansvar för den allt mer vildvuxna återstoden av kvarteret, som enligt plan ska bebyggas.
Vi hoppas även att det skövlade kvarteret vid Trastvägen/Evavägen snart bebyggs.
Vårt vatten avhärdas inte längre av kommunen. Mot problemen med kalkbildningar står faktumet att vattnet nu är mer hälsosamt. Åhuspartiet ska noga bevaka utvecklingen.
Kristianstad får sitt Östra Centrum. Vi anser att handeln i Åhus också skulle må bra av en rejäl nyetablering. Vi kör nog lite för ofta ”över ån” efter vanligtvis konkurrensutsatta varor.
Du är välkommen till oss med Dina åsikter och goda förslag för bygdens bästa. 
Nu är det omfattande arbetet för en ny översiktsplan så långt kommet, att ett mycket detaljerat förslag för hela kommunen, inte minst Åhus, är ute på utställning fram till 9:e juli. Åhusbor kan till på biblioteket ta del av ärendet och de avsnitt som av olika skäl berör var och ens intressen av betydelse för bland annat boende, rekreation, transporter, miljö och kultur. Planen handlar således om både bevarande och utveckling av samhället på ett hållbart sätt. Åhuspartiet är givetvis engagerat i ärendet och tar Dina eventuella åsikter på största allvar. Vi hoppas på en bra sommar med sol och badväder samt trevliga evenemang med positiva minnen.

Åå lurade Kristianstadsbladet på nytt jättescoop!
Läs mer


Den kommunala verksamheten går just nu för högtryck, vilket främst märks i staden. Till stora delar är förvaltningarna inhysta i tillfälliga förhyrningar i avvaktan på flytten 2014 till det nya rådhuset för kommun och region. Det gamla fick inte längre användas pga sina brister och med samlokaliseringens många synnergieffekter är det fråga om ett vinna-vinna-koncept med lägre kostnader än förut för hyra mm.

I Åhus förbereder vi oss alla på sommarens fröjder - och prövningar. Det ligger dock några riktiga godbitar i kommunens "pipeline". Badhusärendet är f.ö. ännu under förhandling. (Märk att alla partier utom V vill se nytt badhus i Åhus).
Sysselsättningen och än så länge uteblivna statsbidrag skymmer horisonten för den ansträngda kommunekonomin. Det gäller att hushålla, väl!

Åhuspartiet driver sakpolitik –
för bästa resultat i de nära frågorna, och vi avser fortsätta samarbetet i nu styrande alliansen
Kommunpolitik handlar om det som påverkar Din vardag.
Om det som ger Ditt liv en omedelbar livskvalitet.

Som lokalt kommunparti finns Åhuspartiet nära Dig. Vi bryr oss. Vi engagerar oss. Vi inhämtar fakta. Vi anordnar möten. Vi intresserar oss för Dina synpunkter, Dina argument.
Vi lyssnar och tar till oss – för att vi utan prestige och fastlåsta positioner vill bidra till bästa utveckling, bästa resultat.

Läs mer

 
Bli medlem
Intresserad av Åhuspartiet? Bli medlem!

Senast uppdaterad: 2014-06-18